عمل پروتز سینه

انواع پروتز از لحاظ جنس و مواد تشکیل‌ دهنده: عمل پروتز سینه  از سه جنس تولید می ‌شوند که تفاوت چندانی از نظر کیفی ندارند اما از نظر هزینه‌ی عمل، احساس راحتی با آن و جای شکاف با هم تفاوت دارند و بنا بر شرایط بیمار پزشک یکی از آن ها را انتخاب می ‌کند: […]